Åsas Medicinska Fotvård
Torremarina, Calle Diana esq Calle Triton
(Bredvid Blomsteraffären i gången)
Torrevieja (Alicante)
Tel: 0034-681 612 707
info@asasfotvard.com
Kontakta oss på Tel: 0034-681 612 707 eller email: info@asasfotvard.com
A step in the right direction
Kontakta oss på Tel: 0034-681 612 707
eller email: info@asasfotvard.com
Stödstrumpor - varför då?
Vår kropp är inte anpassad för dagens samhälle. Vi har hjälpmedel som vi inte är byggda för att använda, arbetsställningar och livsstil som ligger långt ifrån det ideala.
Vad har detta med kompressionsstrumpor att göra?

Våra kroppar, vårt hjärta, vår muskulatur är gjord för aktivitet. Att sitta eller stå stilla under längre tid är onaturligt och till och med skadligt för vår kropp.
Hjärtat pumpar ut blod till våra organ. Kärlen smalnar av till kapillärer - ett fintrådigt kärlnät i vävnaderna där syre transporteras ut och koloxid hämtas upp för att via det venösa kärlnätet återföra detta till hjärtat och sedan transportera blodet i ett annat kretslopp genom lungorna för ny syresättning och borttransport av koloxid.
Det venösa kärlträdet och lymfkärlen ska således transportera syrefattigt blod och vätska till hjärtat. Venerna i benen har klaffar som är öppna uppåt men stängs nedåt. Vadmuskulaturen, kroppens andra "hjärta", pumpar upp blodet från fötterna till hjärtat med hjälp av denna mekanism.
För att detta ska fungera så krävs det att vadmusklerna jobbar mer eller mindre kontinuerligt. Annars hämmas blodflödet. Det kommer mer blod till fötterna än vad som kan transporteras uppåt. Det stasar! Det i sin tur skapar ökande påfrestning på klaffar och vener. Fötter och underben svullnar, åderbråck kan uppstå. Cirkulationen blir sämre, risk för proppar uppstår. Vävnaderna mår allt sämre och med tiden kan både hudförändringar, eksem och sår uppstå på benen.
Hur fungerar en stödstrumpa?

Kombinationen av att trycka på huden och muskulaturen ökar pumpeffekten i vadmuskulaturen, överflödsvätska och ödem pumpas lättare bort. Ett ökat tryck inifrån på grund av svullnaden kompenseras av ett ökat tryck utifrån via stödstrumpan! Detta innebär att trycket på huden undanröjs. Den mår bättre! Många vetenskapliga studier har påvisat att stödstrumpor gynnar sårläkning och förhindrar ödem.Effekten av kompression är fysikalisk så det är ju självklart att trycket ska vara störst längst ner och avta uppåt - det kallas för graderat tryck.Som alltid är det bäst med proaktiva åtgärder - dvs behandla och åtgärda innan problem uppstår. Använd stödstrumpor/kompressionsstrumpor varje dag!